MARBLE 4

Nhận báo giá

Đẳng cấp, sang trọng và tinh tế, bộ sưu tập gạch ốp lát Marble Ấn Độ được lấy cảm hứng từ những mỏ đá cẩm thạch quý hiếm trên thế giới. Từ vân đá onyx, statuario đến cararra, Marble Ấn Độ đem đến nhiều lựa chọn hoàn hảo với phong cách chủ nhà.

Mã sản phẩm
120MAVASTHTP
48TIBEMAHTP
48TIBEPOHTP
80AMBIHTP
80AMBIMAHTP
80AMGRHTP
80AMGRMAHTP
80AMNEHTP
80AMNEMAHTP
80ARWHHTP
80MACAHTP
80MACAMAHTP
80VIBEHTP
80VIBEMAHTP
80VIGRHTP
80VIGRMAHTP
816ARGRGRHTP
816CABRGRHTP
816CACAGRHTP
816CAGEGRHTP
816EMGRGRHTP
816TIBEGRHTP
Phối cảnh
Phòng ngủ
Phòng tắm
Phòng khách

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 0 viên/thùng

Trọng lượng: 0,00 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Mờ

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 4 viên/thùng

Trọng lượng: 27,30 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Mờ

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: viên/thùng

Trọng lượng: 0 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: viên/thùng

Trọng lượng: 0 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 3 viên/thùng

Trọng lượng: 39,00 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Mờ

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: viên/thùng

Trọng lượng: 0 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 3 viên/thùng

Trọng lượng: 39,00 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Mờ

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 3 viên/thùng

Trọng lượng: 39,00 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 3 viên/thùng

Trọng lượng: 39,00 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Mờ

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: viên/thùng

Trọng lượng: 0 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: viên/thùng

Trọng lượng: 0 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 3 viên/thùng

Trọng lượng: 39,00 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Mờ

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: viên/thùng

Trọng lượng: 0 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 3 viên/thùng

Trọng lượng: 39,00 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Mờ

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 3 viên/thùng

Trọng lượng: 39,00 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 3 viên/thùng

Trọng lượng: 39,00 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Mờ

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: viên/thùng

Trọng lượng: 0 kg

Độ khác biệt: V3

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 2 viên/thùng

Trọng lượng: 55,97 kg

Độ khác biệt: V3

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 2 viên/thùng

Trọng lượng: 56,29 kg

Độ khác biệt: V3

Bề mặt: Mờ

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 2 viên/thùng

Trọng lượng: 56,29 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: viên/thùng

Trọng lượng: 0 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn

Gạch Ốp Lát

Viên Thùng: 2 viên/thùng

Trọng lượng: 56,29 kg

Độ khác biệt: V2

Bề mặt: Bóng

Thiết kế: Gạch Vân Đá Marble

Ứng dụng: Gạch lát sàn