CHỌN GẠCH THEO KHÔNG GIAN

NGOÀI TRỜI
PHÒNG KHÁCH
PHÒNG NGỦ
PHÒNG BẾP
PHÒNG TẮM

Ý TƯỞNG

Xem ý tưởng

Xem ý tưởng

Carven là một loại gạch pocerlain với ba phiên bản màu xám có cường độ khác nhau, mang lại điểm cộng về mặt thẩm mỹ cho không gian, rất phù hợp với xu hướng trang trí nội thất hiện nay.

Xem chi tiết >>

XU HƯỚNG SẢN PHẨM

4 màu sắc | 1 bề mặt | 1 kích thước
3 màu sắc | 1 bề mặt | 1 kích thước
3 màu sắc | 1 bề mặt | 1 kích thước
5 màu sắc | 2 bề mặt | 1 kích thước
2 màu sắc | 1 bề mặt | 1 kích thước
3 màu sắc | 1 bề mặt | 1 kích thước
2 màu sắc | 1 bề mặt | 1 kích thước
5 màu sắc | 3 bề mặt | 1 kích thước
2 màu sắc | 2 bề mặt | 3 kích thước
3 màu sắc | 3 bề mặt | 1 kích thước
3 màu sắc | 3 bề mặt | 2 kích thước
3 màu sắc | 2 bề mặt | 2 kích thước
1 màu sắc | 2 bề mặt | 2 kích thước
2 màu sắc | 2 bề mặt | 3 kích thước
3 màu sắc | 2 bề mặt | 2 kích thước
1 màu sắc | 2 bề mặt | 2 kích thước
2 màu sắc | 2 bề mặt | 2 kích thước
2 màu sắc | 1 bề mặt | 2 kích thước
11 màu sắc | 3 bề mặt | 6 kích thước
4 màu sắc | 2 bề mặt | 1 kích thước
4 màu sắc | 2 bề mặt | 4 kích thước